V2000-73 – Conrad Langaard AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.06.2000

Conrad Langaard AS har fått dispensasjon fra forbudet mot leverandørregulering i konkurranseloven, slik at selskapet kan fastsette maksimale videresalgspriser for sine grossister. Dispensasjonen gjelder fra 1. oktober 2000 til 1. oktober 2005.