V2006-97 – Coop Namsos BA – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.05.2006

Coop Namsos BA ilegges et overtredelsesgebyr på 25 000 kroner for overtredelse av konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med fusjon med Coop

Bangsund BA.