V2010-2 – Coop Norge Handel AS – pålegg om meldeplikt

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §24 Opplysningsplikt

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.06.2010

Konkurransetilsynet har vedteke å forlengje meldeplikta for daglegvaregrupperingane sine årsavtalar med marknadsleiande leverandørar. Meldeplikta inneber at Norgesgruppen, Coop, Rema 1000 og Ica må sende avtalane sine med 19 marknadsleiande leverandørar til Konkurransetilsynet. Meldeplikta blei første gong innført i 2005, med verknad til 2010. Den nye meldeplikta gjeld til 2015.