V2003-43 – Dalanebussen – dispensasjon fra konkurranseloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.06.2003

Konkurransetilsynet viser til søknad fra to bopelsløyvehavere om dispensasjon fra konkurranseloven §§ 3-1 og 3-2. De to bopelsløyvehavere utfører drosjetransport på Helleland i Eigersund kommune. De har hver sin maxi-taxi, og ønsker å markedsføre transporttilbudet som -Dalanebussen-.

Med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 c) har Konkurransetilsynet fattet følgende vedtak:

-Dalanebussen- gis dispensasjon fra konkurranseloven §§ 3-1 og 3-2 for å kunne samarbeide om priser og anbudsinngivelse i forbindelse med Fylkestrygdekontoret i Rogalands anbudsutsetting av offentlig betalt transport.