V2001-21 – Din Flis Partner

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 jf. §§ 3-1 og 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.02.2001

Kjeden Din Flis Partner består av forhandlere av keramiske fliser og flisrelaterte produkter. Din Flis Partner søkte om dispensasjon til prissamarbeid i forbindelse med felles markedsføringskampanjer, og anbudssamarbeid. Samarbeidet gjennom Din Flis Partner ble ansett for å ha liten konkurransemessig betydning ,og dispensasjon ble gitt frem til 1. mars 2006. Dispensasjon til markedsdeling ble ikke gitt, etter en vurdering av de underliggende forhold, og Din Flis Partner ble pålagt å endre en klausul i kjedeavtalen som etter sin ordlyd la opp til markedsdeling mellom kjedemedlemmene.