V1998-56 – Dispensasjon for prissamarbeid – Joh-Astor AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §§ 3-1 og 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.08.1998

Joh Astor AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at medlemmene i Joh Astor AS kan samarbeide om priser ved levering til storhusholdningskunder i Trøndelag og sørlige Nordland.