V1998-69 – dispensasjon fra forbud mot prissamarbeid

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §§ 3-1 og 3-9,

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.09.1998

Kjeden Ja Møbler AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven for å gi ut felles tilbudsavis med felles priser. Medlemmene i kjeden må stå fritt til å ta lavere priser enn de som er fastsatt gjennom samarbeidet.