V1998-25 – Dispensasjonssøknad – Ditt Glassmagasin

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1 og 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.04.1998

De 15 butikkene i Ditt Glassmagasin er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven for å gi ut felles varekatalog med felles priser. Det stilles som vilkår at medlemmene må stå fritt til å ta lavere priser enn de som er oppgitt i varekatalogen.