V1998-97 – Dispensasjonssøknad Friman AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §§ 3-1, 3-3 og 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.11.1998

Friman AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at Friman AS kan fastsette franchisetakernes videresalgspriser i forbindelse med felles markedsføringskampanjer. Franchisetaker står fritt til å ta lavere priser enn de som er fastsatt sentralt.