A2001-10 – Distribusjon av gratisaviser i Telemark

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.06.2001

Petit Grafiske AS fremmet anmodning i brev av 26. mars 2001 om at Konkurransetilsynet måtte gripe inn mot Telemark Distribusjon AS. Petit Grafiske AS utgir to gratisaviser som de per i dag distribuerer gjennom Telemark Distribusjon AS. Telemark Distribusjon AS har eierinteresser i og distribuerer to dagsaviser i Telemark. Telemark Distribusjon AS og Petit Grafiske AS er konkurrenter innen annonsemarkedet. Bakgrunnen for anmodningen om inngrep er at Telemark Distribusjon AS har vedtatt å opphøre med distribusjon av gratisaviser. Petit Grafiske AS hevder at selskapet ikke har reelle alternative distribusjonskanaler i Telemark, og at Konkurransetilsynet således må pålegge Telemark Distribusjon AS distribusjonsplikt. Tilsynet fant imidlertid ikke grunn til å gripe inn. Etter tilsynets mening finnes det tilstrekkelige alternativer for distribusjon i Telemark.