V2000-04 – Drageset Spar AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.01.2000

Drageset Spar Krokane gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid slik at denne butikk kan samarbeide med de øvrige kjedemedlemmene i Super Spar-kjeden om fastsettelse av bindende maksimalpriser. Drageset Spar-kjedens dispensasjon av 9. august 1995 fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid og markedsdeling oppheves. Vedtaket trer i kraft straks og gjelder til og med 7. januar 2005.

 

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 11. oktober 1999 hvor De på vegne av Drageset Spar AS og Drageset Super Spar AS ber om at tilsynets tidligere dispensasjon for Drageset Spar AS av 9. august 1995, overføres til Drageset Super Spar AS.Drageset Spar AS var sentralleddet og franchisegiver i Drageset Spar-kjeden på det tidspunktet Konkurransetilsynet gav kjeden dispensasjon fra konkurranseloven §§ 3-1 og 3-3. Kjeden har siden den gang gjennomført en del organisatoriske og eiermessige endringer, samt at kjeden nå kaller seg Super Spar-kjeden. Drageset Super Spar er etter dette sentralledd og franchisegiver i kjeden. For øvrig opplyses kjedesamarbeidet å være av samme art og omfang som tidligere.