V2007-25 – Dynam AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §18 Melding foretakssm.slutn.;§29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.10.2007

Dynam AS ilegges et overtredelsesgebyr på 15.000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med erverv av 60 prosent av aksjene i EO Funktion AS.