V1998-102 – EAB Tele AS, ElTele Øst AS og Telenor Nett AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1 første ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.11.1998

Som følge av selskapsmessige endringer er tilsynets vedtak V98-23 opphevet og det er samtidig innvilget ny dispensasjon med samme materielle innhold.