V2001-68 – elektroentreprenørkjeden EL-Proffen AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 jf. § 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.07.2001

EL-Proffen AS er en kjede for elektroentreprenører. Kjeden eies av medlemmene. EL-Proffen var tidligere eid av elektrogrossisten Elektroskandia AS. En forutsetning for overføringen av aksjene til medlemmene av EL-Proffen er at medlemmene et avtalt antall år kjøper en gitt andel av sine produkter av Elektroskandia AS. Etter avtalens utløp står medlemmene fritt med hensyn til valg av leverandør. Avtalen om medlemskap i EL-Proffen er etter Konkurransetilsynets vurdering i strid med konkurranselovens forbud mot markedsdeling. Konkurransetilsynet har imidlertid funnet at den avtalte markedsdeling mellom medlemmene i EL-Proffen har liten konkurransemessig betydning og har derfor gitt dispensasjon. Samtidig ble dispensasjonen av 20. desember 2000 (V 2000-146) for El-Proffen og Elektroskandia AS opphevet.