V2000-83 – Elektroforeningen

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-4, jf. § 3-1 og § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.07.2000

Elektroforeningen (EFO) søkte om dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid for å kunne samordne medlemmenes miljøgebyr. En koordinert signaleffekt ville ifølge EFO slå positivt ut for dem som deltar i Renas’ returordning. Konkurransetilsynet la til grunn at den ekstra informasjonsgevinsten EFO-medlemmene ville få ved å kunne koordinere fremstillingen av miljøgebyret, var liten. Videre mente tilsynet at EFO var en så omfattende bransjeforening at reguleringen det ble søkt om, kunne medføre en betydelig konkurransebegrensning, og søknaden ble avslått.

Konkurransetilsynet viser til brev fra Elektroforeningen (EFO) av 29. april 1999 der det søkes om dispensasjon fra konkurranseloven i 2 år slik at EFO får anledning til å samordne medlemmenes miljøgebyrer. Tilsynet beklager den lange saksbehandlingstiden.