V2001-46 – Elite Foto

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 - dispensasjon fra §§ 3-1 og 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.05.2001

Deltakerne i samarbeidet innen Elite Foto-kjeden er gitt dispensasjon fra konkurranseloven, slik at de sammen kan fastsette maksimalpriser for kjedemedlemmene i forbindelse med markedsføring. Det er også gitt dispensasjon fra forbudet mot markedsdeling, slik at kjeden fortsatt kan tildele medlemmene markedsområder og ha bestemmelser om forhandlingsplikt med kjeden ved planer om nyetablering eller utvidelse. Dispensasjonen har varighet til 15. mai 2006.