V1998-18 – ElTele Øst AS, dispensasjon fra § 3-3

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.03.1998

Akershus Energi AS, Energiselskapet Asker og Bærum AS, Gjermå Energi AS, Hallingdal Kraftnett AS og Oslo Energi Holding AS gis dispensasjon til å ta inn enkelte bestemmelser aksjonæravtalen som regulerer partenes adgang til aktivitet i konkurranse med ElTele Øst AS og på tilgrensende markeder. Dette dreier seg om forholdet til konkurrerende virksomhet som begrenser eiernes forretningsmulighet, partenes infrastruktur, og en kundedeling som legger begrensninger på eiernes forretningsvirksomhet.