V1999-60 – Esso Norge AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.09.1999

Esso Norge AS (Esso) søkte om dispensasjon fra konkurranseloven til å foreta maksimalprisregulerin og rabattdeling overfor sine varmeforhandlere, og om dispensasjon for Essos varmeforhandlere til å avtale felles priser på fyringsolje og vedlikehold, begge deler i kampanjeperioder. Ved vurderingen ble det relevante marked ansett å være markedet for elektrisitet og olje til oppvarming av bygninger. Konkurransetilsynet fant at Esso hadde små markedsandeler slik at prisreguleringene har liten konkurransemessig betydning. Dispensasjon ble derfor innvilget.