V1999-60 – Esso Norge AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.09.1999

Esso Norge AS (Esso) søkte om dispensasjon fra konkurranseloven til å foreta maksimalprisregulerin og rabattdeling overfor sine varmeforhandlere, og om dispensasjon for Essos varmeforhandlere til å avtale felles priser på fyringsolje og vedlikehold, begge deler i kampanjeperioder. Ved vurderingen ble det relevante marked ansett å være markedet for elektrisitet og olje til oppvarming av bygninger. Konkurransetilsynet fant at Esso hadde små markedsandeler slik at prisreguleringene har liten konkurransemessig betydning. Dispensasjon ble derfor innvilget.

 

 

Var dette nyttig?