V2001-28 – Expert Norge AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.03.2001

Expert Norge AS gis dispensasjon fra konkurranseloven for at forhandlerne innenfor Expert-kjeden og El-kjeden kan samarbeide om felles maksimalpriser i forbindelse med landsdekkende og regionale markedsføringskampanjer. Expert Norge AS og kjedemedlemmene i El-kjeden og Expert-kjeden gis dispensasjon fra konkurranseloven slik at kjedeavtalens punkt 10 for El-kjeden og kjedeavtalens punkt 15 for Expert-kjeden, som omhandler markedsdeling i form av områdedeling, kan opprettholdes.