V1998-17 – Fåberg og Lillehammer grunneierforening

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 Dispensasjon fra § 3-4, jf. § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.03.1998

Fåberg og Lillehammer grunneierforening gis dispensasjon for å kunne samarbeide om oppregulering av festeavgifter.