V2007-22 – Fabricom AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §18 Melding foretakssm.slutn.;§29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.10.2007

Fabricom AS ilegges et overtredelsesgebyr på 60 000 kroner for overtredelse av konkurranseloven § 18 første ledd, i forbindelse med erverv av samtlige aksjer i Orkla Engineering AS og Vigor Industrier AS.