V2000-27 – Fagblomsten

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.02.2000

AS Blomsterringen Engros gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid slik at de kan fastsette bindende videresalgspriser for de grossister og blomsterhandlere som deltar i annonsesamarbeidet «Fagblomsten». Vedtaket trer i kraft straks og gjelder fram til 1. mars 2005.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 9. desember 1999 hvor De søker om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 for å kunne fastsette priser til Deres forhandlere i forbindelse med markedsføringskampanjer. Videre viser tilsynet til telefonsamtale mellom Dem og tilsynet den 17. januar 2000.