V2000-18 – Fagkjeden Rådhuset

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §§ 3-1 og 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.02.2000

Fagkjeden Rådhuset AS, en byggevarekjede med medlemmer hovedsakelig lokalisert på Sør- og Vestlandet, søkte om dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid for å kunne sette felles priser i forbindelse med markedsføringskampanjer og annen sentral markedsføring.Konkurransetilsynet la til grunn at kjedemedlemmene hadde små markedsandeler i de relevante fylkesvise markeder. En koordinert prissetting som bare omfatter Fagkjeden Rådhuset AS og kjedens medlemmer ble derfor vurdert å ha liten konkurransemessig betydning, og det ble gitt dispensasjon til å fastsette maksimalpriser.

 

Konkurransetilsynet viser til Deres søknad om dispensasjon i brev av 29. januar 1999 samt tidligere korrespondanse med Dem.