V2000-19 – Fakta-Kjeden Møre AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.02.2000

Fakta-Kjeden Møre AS gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid slik at kjedekontoret kan fastsette priser for kjedens medlemmer innenfor dagligvarer. Det settes som vilkår for dispensasjonen at det enkelte medlem skal ha anledning til å sette en lavere pris enn den som blir fastsatt av kjedekontoret. Dispensasjonen trer i kraft straks og gjelder frem til 16. februar 2005.

 

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 16. oktober 1999 hvor De søker om forlengelse av tilsynets tidligere dispensasjon av 22. september 1994. Videre vises det til Deres brev av 13. januar 2000 samt telefonsamtaler mellom Dem og tilsynet.