V2000-85 – Fargerike Norge AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §§ 3-1, 3-3 og 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.09.2000

Interiørkjeden Fargerike Norge AS hadde dispensasjon til å samarbeide om priser i forbindelse med markedsføringstiltak, til å sette veiledende priser for enkelte produkter og til markedsdeling. Kjeden søkte om utvidet adgang til å oppgi veiledende priser, slik at det kan gjøres for alle produkter som er omfattet av kjedesamarbeidet. Samarbeidet innenfor kjeden ble ansett å forsterke konkurransen i farge og interiørmarkedet, og ny dispensasjon ble gitt for fem år.