V1998-113 – fastsettelse av felles priser på clearingtjenester

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurransereguleringer av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.12.1998

Kjøpekortselskapenes Landsforbund A/L’s dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i forskrifter etter prisloven for fastsettelse av felles priser på clearingtjenester, oppheves. Det aktuelle samarbeidet mellom Gjensidige Bank AS