V1998-29 – felles prisfastsettelse for trafikkskolen Harstad

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 , dispensasjon fra § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.05.1998

Trafikkskolen Harstad representert ved Mega Trafikkskole, Trafikkskolesenteret, Vidar Tranes Trafikkskole, Bjørn Kristiansen Trafikkskole, Jan Mikkelsen Trafikkskole og Einar Viggo Jensens Trafikkskole gis dispensasjon til å fastsette felles priser på kjøreskoletjenester.