V1998-21 – felles prisfastsettelse for Trondheim trafikkskole

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9, dispensasjon fra § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.03.1998

Trondheim Trafikkskole ved medlemmene Bakke Trafikkskole, Einum & Solemsli Trafikkskole AS og Kjell Jensen Trafikkskole gis dispensasjon til å avtale og operere med like priser på skolenes tjenester.