V2001-11 – Finnmark Taxi AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.01.2001

Finnmark Taxi AS er gitt dispensasjon for å inngå prisforhandlinger på vegne av drosjenæringen i Finnmark med Finnmark Fylkestrygdekontor om syketransport med drosje, inngi felles anbud på vegne av drosjenæringen i Finnmark om syketransport med drosje, og for å fordele oppdrag om syketransport med drosje gjennom drift av kjørekontorer i fylket.