V1998-16 – First Rent a Car AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9, dispensasjon fra §3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.02.1998

Det er gitt dispensasjon fra forbudet mot markedsdeling i konkurranseloven, slik at aksjonærene i First Rent a Car AS, som driver bilutleie, kan avtale konkurranseforbud og slik at hovedfranchiseavtalen Hertz System Master Franchise Agreement kan inneholde bestemmelser om markedsdeling.