V1999-73 – Flisram Transport Magnar M. med fleire, Voss

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.10.1999

Seks transportørar i Voss, Ulvik og Granvin har fått dispensasjon frå konkurranselova til å samarbeide om anbod. Det er eit vilkår for dispensasjonen at transportørane ikkje samarbeider om prisar på oppdrag kvar og ein kan gjere åleine.