V2001-106 – Flügger AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.11.2001

Flügger AS og Flügger Farve-kjedens medlemmer har fått dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd, slik at de sammen kan fastsette tilbudspriser i kampanjeperioder, og fra konkurranseloven § 3-3 første ledd til å foreta markedsdeling i form av områdedeling, slik det fremgår av pkt. 3 i Flügger Farve-kjedens franchiseavtale. Vedtaket gjelder til 1. desember 2006.

Konkurransetilsynet viser til brev av 21. august 2001 fra Flügger AS, hvor det søkes om dispensasjon fra konkurranseloven §§ 3-1 og 3-3.