V1999-49 – Forretningsvilkår ved bilreparasjoner

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.07.1999

Norges Bilbransjeforbunds forretningsvilkår for bilreparasjoner ble funnet ikke å være i strid med konkurranselovens forbudsbestemmelser. Begrunnelsen for dette var at forretningsvilkårene ansees å regulere andre konkurranseparametere enn pris. Da tilsvarende forhold var innvilget dispensasjon, måtte denne dispensasjonen oppheves.