V2015-03 til V2015-23 – Forskningsmidler 2015

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.03.2015

Konkurransetilsynet tildeler forskningsmidler til ni prosjekter innenfor konkurranserett- og økonomi.

For 2015 utdeles det totalt ca fem millioner kroner. Konkurransetilsynet har mottatt 21 søknader om forskningsmidler fra en rekke anerkjente forskningsmiljøer. Søknadene dekker både tema tilsynet har foreslått og nye prosjektidéer fra forskerne.

Disse mottar forskningsmidler:

Bergen Center for Competition Law and Economics: Seminarer, internasjonal konferanse, studentstipender

Uni Rokkansenteret – Issues in Competition Policy

Oslo Economics – UPP rammeverk for å analysere priseffekter av strukturendringer med vertikale elementer

SNF – Competition in Hospital markets

SNF – Prissignalisering

SNF- Web Portals

SNF – Bruk av markeder og konkurranse i omsetning av matvarer – utfordringer og muligheter

BI/UiO – Konkurransepolitikk i dynamiske markeder og markeder med strukturelle nettverkseksternaliteter

Norges Handelshøyskole – Competition and Development of Productivity in the Retail Sector

FAKTA OM FORSKNINGSFONDET 

Det alminnelige prisreguleringsfondets formål er å benytte midlene til forskning om konkurranseforhold og pris- og konkurransepolitiske virkemidler.

Fondet forvaltes av Konkurransetilsynet

Fondet har midler til forskning og utredning innenfor konkurranseøkonomiske og konkurranserettslige problemstillinger

Fondet har et tildelingsbudsjett på inntil 6 millioner kroner per år

Undervisnings- og forskningsinstitusjoner, foretak og selvstendige privatpersoner kan søke om midler fra fondet.