V1999-70 – Forskrift om dispensasjon for transportsentraler

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §§ 3-1, 3-2 og 3-4

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.10.1999

Ved forskrift er det gitt dispensasjon fra konkurranseloven for pris- og anbudssamarbeid i den enkelte transportsentral.