Forslag om å oppheve Arcus AS’ monopol

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.05.2003

Konkurransetilsynet mener at monopolet Arcus AS har på import og omsetning av teknisk og medisinsk sprit i Norge har uheldige virkninger blant annet for prisnivået. I et brev til Finansdepartementet anbefaler tilsynet at eneretten blir opphevet.