V2000-117 – Fotoland AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.10.2000

Fotosentralen AS og medlemmene i Fotoland AS gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid, slik at de sammen kan fastsette bindende maksimalpriser for kjedemedlemmene ved kampanjer. Det gis også dispensasjon fra konkurranseloven forbud mot markedsdeling, slik at kjedeavtalens punkt om markedsdeling kan opprettholdes. Dispensasjonen trer i kraft straks og gjelder til 1. oktober 2005.