V1998-63 – Fotopartner AS og Elite Foto

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9a)

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.09.1998

Fotopartner AS og Elite Foto er gitt dispensasjon fra forbudene mot prissamarbeid og markedsdeling i konkurranseloven slik at Fotopartner AS kan fastsette tilbudspriser i markedsføring av fotoartikler og fremkalling/kopiering og tildele kjedemedlemmer eksklusive geografiske salgsområder, og slik at det ved nyetableringer og/eller utvidelser kan tas opp forhandling om salgsområde med kjeden. Det må stå fritt for medlemmene i kjeden Elite Foto å ta lavere priser enn de som er fastsatt av Fotopartner AS.