V2001-55 – Fraktefartøyenes Rederiforening

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 - dispensasjon fra § 3-4 jf. § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.06.2001

Fraktefartøyenes Rederiforening er gitt dispensasjon fra konkurranseloven til å fastsette priser i avtale med Fiskerinæringens Landsforening om frakt av levende og fersk fisk i spesialbygde brønnbåter. Dispensasjonen er gitt på følgende vilkår: 1. Reforhandlede fraktavtaler skal tilsvare avtalen for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2002. Spesielt skal det i avtalene fremgå at partene gis adgang til å inngå separate fraktavtaler. Reforhandlede fraktavtaler skal sendes Konkurransetilsynet fortløpende. 2. Dersom enten Fraktefartøyenes Rederiforening eller Fiskerinæringens Landsforening ber om det, oppheves dispensasjonen, og fraktavtalen skal opphøre umiddelbart.