V1998-52 – Franchisekontrakt – Kiwi Norge AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §§ 3-1 og 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.08.1998

Kiwi Norge AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at selskapet gjennom bestemmelser i franchiseavtalen for Kiwi Norge AS kan fastsette priser for avtakernes salg av de varer som avtalen omfatter. Den enkelte franchisetaker skal ha anledning til å sette en lavere pris enn den som blir fastsatt av Kiwi Norge AS.