V1998-64 – Fuji Film Norge AS og Fuji Fotosenter

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9a)

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.09.1998

Fuji Film Norge AS og Fuji Fotosenter er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at Fuji Film Norge AS kan fastsette tilbudspriser overfor kjedemedlemmene i forbindelse med markedsføring av fotoartikler og fremkalling/kopiering, og slik at Fuji Film Norge AS og franchisetakerne kan avtale at den aktuelle pris skal holdes i en begrenset periode. Fuji Film Norge AS og Fuji Fotosenter er også gitt dispensasjon fra forbudet mot markedsdeling i konkurranseloven. Det betyr at samarbeidsavtalen kan pålegge franchisetaker konkurranseforbud så lenge avtalen løper, samt forby franchisetaker å starte og drive virksomhet innen minilab/fotohandel på franchisebasis i to år etter opphør av avtalen. Franchisetakerne må stå fritt til å ta lavere priser enn de som er fastsatt av Fuji Film Norge AS.