V2006-520 – Gravdal Bygg AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.11.2006

Gravdal Bygg AS ilegges et overtredelsesgebyr på 15 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med erverv av 66,46 prosent av aksjene i Jo-Ry Byggmarked AS.