V1999-95 – Gresvig Kjededrift AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.12.1999

Gresvig kjededrift AS er innvilget en midlertidig dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid, slik at selskapet kan fastsette maksimale videresalgspriser for medlemmene i GSportkjeden. Vedtaket trer i kraft 1. januar 2000 og gjelder til 1. juli 2000.