V2000-77 – Gresvig kjededrift AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.07.2000

Gresvig Kjededrift AS er innvilget dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid, slik at selskapet kan fastsette maksimalpriser i forbindelse med G-Sport-kjedens og Intersport-kjedens respektive markedsføringskampanjer. I samme vedtak ble Intersportkjedens dispensasjon for et tilsvarende samarbeid opphevet. De to kjedene har dermed heretter en felles dispensasjon. Begrunnelsen for å gi dispensasjon er at samarbeidet anses å fremme effektiviteten og konkurransen i sportsmarkedet.