V2004-20 – Gullåren Norge AS – dispensasjon for prissamarbeid

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.04.2004

Kjeden søker om dispensasjon fra konkurranseloven (krrl.) § 3-1 for at kjeden skal kunne fastsette bindende kampanjepriser og for øvrig kunne fastsette minimumspriser.

Gullåren Norge AS gis dispensajon fra konkurranseloven § 3-1 annet ledd til å

fastsette maksimale utsalgspriser for butikkene som er medlemmer i Gullåren –

kjeden i forbindelse med felles markedsføring. Dispensasjonen gis på betingelse av

at de enkelte forhandlerne står fritt til å ta lavere priser enn hva som fastsettes

sentralt.

Gullåren Norge AS kan ikke pålegge sine franchisetagere å ikke benytte lavere

priser enn hva som fastsettes sentralt.