V2006-502 – Gulliksen, Holmen & Co AS – overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.10.2006

Gulliksen, Holmen & Co AS ilegges et overtredelsesgebyr for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med kjøp av samtlige aksjer i Team Svenne Revisjon AS og Kåre Langen AS.