V2000-03 – HÅG asa´s storkundeavtaler

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.01.2000

HÅG asa gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at HÅG kan fastsette bindende maksimalpriser på arbeids-, besøks- og konferansestoler for sine forhandlere i Norge. Bindende maksimalpriser for forhandlerne kan fastsettes når, og i den utstrekning bindende priser er avtalt sentralt mellom HÅG og storkunder. Vedtaket trer i kraft straks og gjelder frem til 1. juli 2004.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 7. oktober 1999 hvor De på vegne av HÅG asa, heretter HÅG, søker om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 slik at HÅG kan fastsette bindende videresalgspriser for sine selvstendige forhandlere i de tilfellene hvor HÅG har inngått en storkundeavtale.