V1999-01 – Hakon Gruppen AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Dispensasjon fra krrl §3-1 første ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.01.1999

Rimi Norge AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at selskapet gjennom bestemmelser i franchiseavtalene for Rimi og ICA kan pålegge franchisetakerne å ikke operere med høyere priser enn dem som benyttes i den sentrale markedsføringen.