V2007-15 – HaVa Gruppen AS ilegges overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §18 Melding foretakssm.slutn.;§29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.06.2007

HaVa Gruppen AS ilegges et overtredelsesgebyr på 15 000 kroner for overtredelse av konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med kjøp av 50,12 prosent av aksjene i Pagro AS, jf. § 29 første ledd bokstav a.