V2000-34 – Hed-Opp Dyretransportforening

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.03.2000

Hed-Opp Dyretransportforenings søknad om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-4, jf. § 3-1 første ledd, til å forhandle på vegne av sine medlemmer om priser på transport av levende dyr til slakt med A/L Hedmark og Oppland Slakterier, avslås.

Konkurransetilsynet viser til brev av 5. august 1999 med søknad om forlenget dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranselovens § 3-1, jf. § 3-4, fra Hed-Opp Dyretransportforening.